Lider du av biverkningar?

Lider du av biverkningar?

fd_box1Nya biverkningar rapporteras regelbundet och kan vara okända för    både dig och din läkare. Tyvärr så ordineras ofta ett annat medel för att motverka biverkningarna av den första, vilket i sin tur kan ge ytterligare biverkningar. I boken "How to Get Off psykoactiv drugssafely" av Jim Harper (uppdaterad 2013) finns en omfattande lista över möjliga biverkningar. Det finns säkert många fler, men det skulle kräva en bok på 100 sidor eller mer för att räkna upp dem alla. Fler biverkningar upptäcks och rapporteras regelbundet. Att läsa detta kommer att hjälpa dig, eftersom det ofta är en tröst att veta att det du känner är en biverkning och att det inte något annat fel på dig.


The Road back, har utvecklat ett brett spann av vetenskapligt baserade naturprodukter, dessa har testats för att effektivt hjälpa människor att lindra möjliga biverkningar. Dessa specifika kosttillskott har visat sig vara helt säkra i kombination med medicinering. Då det finns risk för kända eller okända interaktioner mellan tillskott och läkemedel, är vi väldigt noga med vad vi rekommenderar.

Du kanske vill leva ett medicinfritt liv, men ibland är det bara inte är rätt ögonblick i ditt liv för att starta. Du kanske är osäker på vad du ska göra. Med exakt rätt tillskott för dina specifika biverkningar kan du ta ett stort steg i rätt riktning, det kan också hjälpa dig att bygga upp motivationen att fortsätta.
 
Det är mycket svårt att fatta ett beslut när du är orolig och har inte sovit bra. Detta är ofta i detta läget människor är i när de först kommer i kontakt med The Road back. Att få kontroll över biverkningar hjälper på väldigt många sätt, inte bara för individen själv, utan även för familj, vänner och arbetskamrater.

 


Ta det första steget!

Beställ ett gratis exemplar av boken

"How to Get Off psychoactive drugs safely" av James Harper ©
(uppdaterad 2013) och läs den .......

Off Psych Drugs Cover 150pxhi      Fyll i dina uppgifter till höger på sidan

Läs särskilt kapitlet om biverkningar och de tillskott som används i programmet. Skulle du behöva några råd, kontakta den ansvarige i ditt land. Skicka ett mail och nämn vilken typ av medicin som du använder.
  
Nedan är ett utdrag från boken:

Kapitel "Biverkningar av psykotropa/psykoaktiva läkemedel"

"Den här boken tar upp psykofarmaka av alla slag. De läkemedel vi har att göra med brukar betecknas som psykotropa/psykoaktiva - de har förmåga att förändra känslor, uppfattningar, beteenden och kroppsliga funktioner.

Detta kapitel listar många möjliga biverkningar som kan upplevas under intag av dessa läkemedel, eller när man försöker sluta med dem. Om du, eller någon du känner, tar något av dessa läkemedel, kan den "du egentligen är" mycket väl vara gömd under några av följande biverkningar/symtom. Men ingen har alla dessa biverkningar samtidigt, det behöver du inte oroa dig för! Inte ett enda läkemedel eller kombination av dessa läkemedel kan ge alla de biverkningar som du kan läsa om här.

Du kanske vet av erfarenhet att en enda biverkning kan vara skrämmande. Och om du, eller någon du känner, har någonsin haft en dålig nedtrappningsupplevelse skulle du nog hellre göra vad som helst utan bedövning, än att drabbas dessa biverkningar igen. Och just därför, är många människor som har kontaktat programmet The Road Back, livrädda föra blotta tanken på att sluta med läkemedlet de använder. Innan The Road Back programmet, stod du inför ett dilemma: att drabbas av biverkningar av läkemedlen eller att sluta och drabbas av biverkningar av det.

En viktig sak att tänka på när du startar med det här programmet eller med något annat program du kanske anmält dig till är att, om du har en dålig dag och känner sig ur gängorna, har huvudvärk eller smärta, sover inte bra osv, det du känner är kanske inte beroende på att du drar ner på läkemedel. Vi har alla dåliga dagar då och då, och hur du plötsligt känner dig kan vara helt normalt. Detta kan vara förstå att när du har haft sömnproblem i flera månader och börjar sova bättre och sedan plötsligt så har du en svårt att sova en natt.. Om sömnlösheten varar i mer än 3 nätter måste något göras, men en och annan orolig eller sömnlös natt är vanligt och helt normalt.

Möjliga biverkningar:

Nervositet - En gradvis försämrad, irriterad och orolig sinnesstämning.
Minnessvårigheter På lång eller kort sikt, hel eller delvis minnesförlust.
Ångestattacker - Plötsliga och intensiva känslor av rädsla, skräck och fruktan, andnöd, svettningar, skakningar och hjärtklappning.
Hörselhallucinationer - Hör ljud och röster.
Sockersug Ett starkt begär att äta socker och stärkelse (godis, snacks och skräpmat) som blir värre på grund av de näringsobalanser sockersuget skapar i kroppen.
Koncentrationssvårigheter Svårt att hålla uppmärksamhet mer än mycket korta perioder.
Förvirring - Oförmåga att tänka klart eller förstå, fatta logiska beslut.
Känslostormar Gråtattacker kortare eller längre tidsperioder utan någon uppenbar anledning.
Personlighetsförändring - Förlust av personlig identitet.
Depression - En hopplös känsla av misslyckande, förlust och sorg som kan försämras vid tankar på döden. En mycket vanlig reaktion eller biverkning av psykofarmaka.
Desorientering - En förlorad känsla av riktning, plats, tid eller omgivning, samt mental förvirring kring den personliga identiteten.
Utanför kroppen upplevelser - En oönskad känsla, exempelvis rädsla, som inte går att skaka av sig. En känsla av att man håller på att bli galen. Liknar en mardröm som man inte vaknar ur.
Sömnproblem - Sömnlöshet orsakad av fysisk och/eller psykisk stress eller stimulantia, till exempel kaffe eller mediciner, vaken när man normalt skulle somna.
Irritabilitet Lättstörd, irriterad på i stort sätt alla stimulanser i miljön.
Sexlust Förlust av livs och sexlust.
Panikångest - Ett plötslig, överväldigande, kaotisk och förvirrat mentalt tillstånd, ofta ihop med hyperventilation och extrem ångest.
Rastlöshet - Ett ständigt oroligt sinnestillstånd som kännetecknas av ökad nervositet, oförmåga att slappna av och häftigt humör.
 
Detta är bara ett mycket litet urval av vanliga biverkningar.

Beställ boken för att få veta mer.

Det finns hopp ............... det finns en lösning ..................

Vi välkomnar även förrågningar från läkare och terapeuter som önskar integrera programmet I sin verksamhet.
Vänligen kontakta
Anders Lonedal at roadback.se@gmail.com

_________________________________________________________________
Anmärkning: Vi diagnostiserar eller behandlar inte sjukdom. Rådgör alltid med din läkare eller terapeut.

EnglishDutchSloveniaSwedishDanish
EnglishDutchSloveniaSwedishDanish